ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жандап барган мал ичип, Суусап барган жан ичип,. Жалбырттатып жалынын, Жагып кетет балалык. Эл жайлоого конгондо Эгин маалы болгондо, Эртерээк ичсем экен деп, Эки агайын кишини Ачы1 кылган аккан суу. Тоодон аккан жеринен, Жаралганда тегинен, Тунук болгон аккан суу. Издегенде табылбас Жайда болот аккан суу. A «Bleed» Official Music Video.

Добавил: Nakinos
Размер: 70.43 Mb
Скачали: 4773
Формат: ZIP архив

Далай жерге токтолбой Шаркыраган аккан суу. Please re-enable javascript to access full functionality.

Алтын куйрук жез канат Балык чыккан аккан суу, Ай тийгенде шооладай Жарык чыккан аккан суу. На нашем музыкальном сайте вы можете бесплатно прослушать и скачать любимые, новые и популярные mp3 песни в хорошем качестве. Алтынын ырдын терейнн, Арманым айтып берейин: Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу.

Жеңижоктун «Аккан суу» ыры туурасында алты факты

Ай айланып асмандан, Каттаганын карачы. Кара жердин астынан, Жылып жаткан аккан суу. Улук адил болбосо, Убара болот эл карып. Ак асаба мелжиген, Зоодо болот аккан суу.

  BABY TYPE КЛАВИАТУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР ИГРАТЬ ОНЛАЙН СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жаратканы чын болсо, Каалаганын адамдын, Болдуруп койсо эмине? Ак мээнеттин пайдасы, Акыры барып ирдентет. Ак куурайда муун жок, Аркамда калган уул жок!

комментарии

Кайран жандын барында Калкыма айтчу кезим бар. Ала Тоо рес Кыз узатуу обону Аккан суу. Ташка тийсе оорубас, Жаны кыйын аккан суу Жан-жаныбар киени Жаркыратып баккан суу. Чоркок жыгач жаралбайт, Чогууга жаман чуу албайт.

Жеңижоктун ырлар жыйнагы. — Китепкана —

Ак сакалдуу кишини, Сиз дебеген балалык. Жоого шилтер кылычтын, Сабы болот турбайбы.

Мезгил тынбай канатын, Кага берет турбайбы. Куран окуса суу акан жер.

Свежая Mp3 музыка

Аягы жок, колу жок Жылан келген аккан суу. Арык кайрып байласа, Пайдасы бар аккан суу. Жекендин башы желпилдеп, Камыштын башы калкылдап. Киргенде адам кече албас. Тоо боорунан оргуштап, Булак болгон аккан суу.

Жеңижоктун ырлар жыйнагы.

Куулук менен иши жок, Кубанып айтат билгенин. Ай, Ааламда жашаган, Жанга келген аккан суу. Жайык жерге барганда, Жаркыраган аккан суу. Сайратсам элдин кашында, Санаам жок эле башында.

  КУБИКИ НИКИТИНА СЛОЖИ УЗОР СХЕМЫ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Айта салса тар жерде, Нуска болот турбайбы.

Катын менен балага, Ынак болот аккан суу. Маанисин билбейт баарысы Бийик жаздык баш жакта, Бир кыялым жаш чакта. Табыптын колу дарыда, Бир кыялым карыда. Айтылбаган ыр калды, Ачылбаган сыр калды.